Senast uppdaterad: 26 april 2018 kl. 13.48

Begränsad framkomlighet genom Kilsmo från 24 april

Huvudleden genom Kilsmo är avstängd på grund av VA-arbete, trafiken leds om genom samhället.

Arbetet utförs i etapper och påverkar framkomligheten

Under etapp 1 från 23 april till mitten av juni, rekommenderas tung trafik att istället köra via Läppe och väg 52.

Mer information om arbetet hittar du här.


Senast uppdaterad: 26 april 2018
Publicerad: 25 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?