Senast uppdaterad: 14 maj 2018 kl. 13.17

Begränsad framkomlighet på Östra Bangatan och Nobelgatan

Från april till november bygger vi om Östra Bangatan och korsningen med Nobelgatan för att möjliggöra ny bebyggelse längs Östra Bangatan. Det råder begränsad framkomlighet på platsen. Om du har möjlighet, välj en annan väg under byggtiden.

Foto på Östra Bangatan

Begränsad framkomlighet på Östra Bangatan och Nobelgatan

Från 19 april är ett område på Östra Bangatan, mellan Ribbingsgatan och Östra Nobelgatan, avstängt för ombyggnation. Ett körfält i varje riktning hålls öppet.

I korsningen Östra Bangatan-Nobelgatan stängs trafikljusen av och en tillfällig cirkulationsplats anläggs.

På Östra Nobelgatan hålls ett körfält i varje riktning öppet för trafik. Ambulansen har en egen fil fram till cirkulationen. Var uppmärksam på utryckningsfordon och hjälp till att hålla ambulansfilen fri!

Aktuell information om arbetet

Här kan du läsa mer om arbetet och vilka alternativa vägar du kan välja.

Senast uppdaterad: 14 maj 2018
Publicerad: 12 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?