Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Demokrati/delaktighet

Vår förhoppning är att alla ska uppleva delaktighet på Vintrosa skola.
Några konkreta former som vi använder för det demokratiska arbetet  kan du läsa om på den här sidan.

Elevinflytande

Vi strävar efter att eleverna ska ta ett eget ansvar för sina studier och vara med och påverka sin lärprocess.

Klassråd

Vi har regelbundet klassråd där vi tar upp saker som handlar om klassen. Eleverna turas om att vara ordförande och sekreterare.

KRAFT-rådet

har tagit över rollen som elevråd och kamratstödjeriet.

Föräldrainflytande

Som förälder är du alltid välkommen till skolan och ses som en resurs i all verksamhet.
För att föräldrarna ska känna sig delaktiga i sitt barns skolgång krävs god och tät kontakt mellan skola och hem.

It's learning och hemsida

Vi arbetar för att It's learning ska bli den huvudsakliga informationskanalen mellan hem och skola. Vi lägger regelbundet ut veckobrev i It's learning, där vi informerar om vad som händer i de olika grupperna på skolan. Vi hänvisar även till vår hemsida för viss information.

Föräldramöten

Vi bjuder in till föräldramöten minst en gång per termin. På föräldramötena informeras om verksamheten och ni som föräldrar har möjlighet att ta upp frågor som rör verksamheten. Om behov finns utses klassföräldrar i de olika klasserna och föräldrarådsrepresentanter på höstens föräldramöten.

Föräldraråd

Föräldrarådet är gemensamt med Vintrosa förskola och är öppet för alla föräldrar. På föräldrarådet träffas föräldrar, rektor och förskolechef för att diskutera övergripande frågor kring verksamheterna. 

Protokoll från föräldrarådets möten finns till höger.

Dela:

1 juni 2018 • 09.54

Mål för skolorna i Vintrosa och Latorp

1. Alla elever tar efter sin förmåga ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.

2. Alla elever har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Vintrosa skola | Besöksadress: Skolgatan 32
E-post: vintrosa.skola@orebro.se | Tel: 019 - 21 50 11

Örebro kommuns webbplats
Vintrosa skola