Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Sturerådet

Sturerådets syfte är rådgivande och skall vara ett forum för föräldrar att i samråd med skolan och elever:
  • Fungera som rådgivande funktion till skolan med syfte att skapa förståelse och att förbättra skolan.
  • Använda föräldrars nätverk att förbättra skolan.

Vad kan Sturerådet göra?

Genom att ha ett starkt Stureråd går det att påverka en hel del. Paviljongen, det gröna huset, är ett resultat av ett engagerat Stureråd med föräldrastöd. Trafiksituationen på Floragatan, som ändrats till det bättre för våra barn, är en annan fråga som Sturerådet har arbetat och arbetar med.
Dela:

9 december 2016 • 14.14

Nästa möte

Återkommer när mötesdatum är bestämt!

Stureskolan | Besöksadress: Floragatan 3-5 | 702 13 Örebro
E-post: stureskolan@orebro.se | Tel: 019-21 31 58 | Fax: 019-21 31 40
Örebro kommuns webbplats
Stureskolan