Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Demokrati

Förskolan och skolan ska hjälpa barn och unga att utveckla ett demokratiskt tänkande.

Skolorna har en unik möjlighet till detta eftersom de är mötesplatser för flickor och pojkar, olika kulturer och olika sociala grupper. Där ska barn och unga ges utrymme att utvecklas till självständiga människor som respekterar och tar hänsyn till oliktänkande.

Mångfald är en viktig förutsättning för arbetet med det demokratiska uppdraget.

Hur jobbar vi med detta på Stureskolan?


Att vara delaktig är en av de grundläggande delarna i en demokrati. Vårt mål är att både elever och föräldrar ska uppleva att de är delaktiga i det som händer på skolan.

Eleverna deltar aktivt i planeringen av sitt lärande genom att pedagogerna lyssnar på deras åsikter och tar till vara på goda idéer. Genom klassråd, elevråd och matråd kan eleverna påverka saker som rör skolan.

I samtal mellan lärare, förälder och elev görs en individuell utvecklingsplan (IUP) för varje elev. De mål som sätts upp utvärderas och följs upp vid utvecklingssamtal. Mer om IUP kan du läsa under länken Arbetsmetoder.

Föräldrarnas forum


Föräldrarna deltar mycket aktivt i utvecklingssamtalen genom förberedda diskussionsunderlag. Tillsammans är man med och gör elevens IUP.

Information från skolan ges regelbundet för att alla ska veta vad som är på gång i skolan, dessutom finns webbplatsen som ska ge bra och aktuell information.

Minst en gång per termin bjuder vi in till föräldraträff. Ett tillfälle att diskutera värdegrundsfrågor kopplat till skolans likabehandligsplan.

Genom Sturerådet har föräldrar möjlighet att engagera sig i skolans verksamhet. Läs mer om sturerådet under länken med samma namn.

Dela:

11 maj 2015 • 13.44

Stureskolan | Besöksadress: Floragatan 3-5 | 702 13 Örebro
E-post: stureskolan@orebro.se | Tel: 019-21 31 58 | Fax: 019-21 31 40
Örebro kommuns webbplats
Stureskolan