Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Demokrati

Demokratiuppdraget är ett av de två ben som skolan i huvudsak står på (det andra är kunskapsuppdraget). Vi arbetar med demokrati på en mängd olika sätt.

Du kan läsa om hur vi arbetar med demokrati här nedan, samt under länkarna till vänster.

Elevinflytande och delaktighet

Gemensamt för alla som arbetar på skolan är en strävan att ständigt öka barnens inflytande och delaktighet. Vi försöker genom samtal och ett aktivt, intresserat lyssnande följa barnens initiativ i den utsträckning det är möjligt.

Dela:

26 september 2017 • 10.32

Mosjö skola | Bodekullsvägen 14 | 702 33 Örebro
E-post: mosjo.skola@orebro.se | Tel. 019-21 21 15 | Fax 019-21 21 16
Örebro kommuns webbplats
Mosjö skola