Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Brukarforum

 

Mailadress: brukarforuminarkeskil@hotmail.se

Plusgiro: 486 33 36-6. Medlemskap kostar 200 kr.


Om Brukarforum

 

Brukarforums ändamål är att verka för vårdnadshavares/målsmäns demokratiska inflytande över barnens vardag i skolan. Vidare syftar Brukarforums verksamhet till att skapa trivsel och samhörighet i skolan och att skolan skall ses som en helhet. Brukarforums strävan är att söka och prioritera arbetssätt som uppmuntrar eleverna att söka kunskap och som engagerar och stärker personalgruppen på skolan.


Föreningen skall uppfylla sina ändamål genom att arbeta för samverkan mellan skolan och vårdnadshavare/målsmän samt att genomföra aktiviteter under läsåret enligt den verksamhetsplan som upprättas vid läsårets första styrelsemöte.


Allmänt gäller att Brukarforum inriktar sig på övergripande frågor som rör hela skolan och undviker detaljfrågor. Föreningen verkar för det som är långsiktigt och bra för skolan som helhet och för att främja den sociala miljön på skolan.


Styrelse

 

Hanna Bergdahl (ordförande) 0739-193345

Karin Fröding (vice ordförande)

Mathilda Bokenblom (sekreterare)

Viktoria Hiding (vice sekreterare)

Carola Ringström (kassör)

Lina Jonhed

Karin Anderson

Jan-Erik Hägglöf

Anna Eriksson

Christer Davidsson (rektor)                                
019-213271

Maria Andersson (skolrepresentant), 019-214516 maria.z.andersson@orebro.se

 

Dela:

7 juni 2018 • 12.36

Närkes Kils skola | Hammarby 225 | 70592 Örebro | Karta
E-post: narkes.kils.skola@orebro.se | Tel. 019-214516
Örebro kommuns webbplats
Närkes Kils skola