Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevdemokrati

Eleverna ska ha inflytande på vår skola och kunna påverka sin vardag. Det tycker vi är viktigt. Vi vill att eleverna ska känna att deras röster är viktiga och att vuxna i skolan lyssnar på deras önskemål och förslag. Elevrådet har drivit många frågor som har förbättrat vår skola.

Elevråd


På Almbro skola har vi regelbundna klassråd, fritidsråd och elevråd där en stående punkt är att ta upp trygghetsarbetet. Elevrådet på Almbro skola består av två representanter från varje klass, från förskoleklass till åk 5-6. Det är representanterna från åk 4-6 som utses till ordförande och sekreterare. Vi har klassråd ca två gånger i månaden och elevråd en gång i månaden. Det är en pedagog med varje gång. Rektor finns tillgänglig vid behov.

Dela:

17 november 2017 • 13.13

Almbro skola | Besöksadress: Forngårdsvägen 1 | Postadress: 705 94 Örebro | Kartalänk till annan webbplats
E-post: almbro.skola@orebro.se | Tel: 019-214015

Örebro kommuns webbplats
Almbro skola