Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Delaktighet

Förskolan och skolan ska hjälpa barn och unga att utvecklas till självständiga människor som respekterar och tar hänsyn till oliktänkande. Förskolor och skolor har också en unik möjlighet eftersom de är mötesplatser för flickor och pojkar, olika kulturer och olika sociala grupper.  

Vad säger Örebro kommuns skolplan?


"Förskolans och skolans roll att bevara och fördjupa demokratin är viktig. Att ha inflytande innebär både rättigheter och skyldigheter och är en grundläggande förutsättning för ett demokratiskt samhälle.

För att alla barn och unga ska uppleva sin tid i förskolan och skolan som meningsfull och lustfylld, ska de få möjlighet till ett verkligt inflytande, kunna påverka och få vara med och ta ansvar för sitt arbete. Detta ska också gälla i lokala styrelser med elevmajoritet, elevråd och brukarråd och -styrelser."

På undersidorna till den här sidan kan du läsa om några av de sätt som finns för elever och föräldrar att påverka i skolan.

Garantier


Det är viktigt att medborgarna upplever att de får en bra och snabb service av oss som arbetar i Örebro kommun. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och de ska få ett gott bemötande av oss. Deras behov och intressen som medborgare står i centrum.
Vi ska vara tillgängliga för medborgarna.

Läs mer om Örebro kommuns garantier här!PDF
Dela:

10 april 2015 • 10.27

Tala om för mig -
och jag glömmer

Visa mig -
och jag kanske kommer ihåg

Gör mig delaktig -
och jag förstår

Nordamerikanskt indianordspråk

Mariebergsskolan | Drottning Kristinas väg 4 | 702 31 Örebro | Tel: 019-21 21 02, 21 21 01
 E-post till förskolan: marieberg.forskola@orebro.se | E-post till skolan: mariebergsskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Mariebergs
förskola och skola