Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Delaktighet

Det är viktigt att både elever och föräldrar känner att de är delaktiga i det som händer på skolan, att man har möjlighet att påverka elevernas skolsituation.

Föräldrar


Som förälder är du alltid välkommen att besöka ditt barn i skolan. Om delaktigheten ökar tror vi att vi får tryggare elever och föräldrar.

För att skapa bra relationer med föräldrarna har vi på skolan bland annat erbjudit föräldrasamtal och föräldramöten. Dessutom har vi ett skolråd där intresserade föräldrar kan engagera sig. Vi har även prövat att ha öppna skolrådsträffar där vi diskuterar värdegrundsfrågor.

Till höger kan du läsa protokoll från skolrådets möten.

Elever


Förutom klassråd har skolan ett elevråd som tar upp viktiga saker ur ett elevperspektiv.

I elevrådet finns representanter från alla klasser. Du kan läsa elevrådets protokoll här till höger.

Individuell utvecklingsplan


Från årsskiftet 2005/2006 gäller lagen om Individuell Utvecklingsplan (IUP). Den säger bland annat att elever i skolår 1-9 ska ha en egen skriftlig plan för hur de ska arbeta för att nå målen som finns i skolans kursplaner.

Den ska skrivas av lärare, elev och vårdnadshavare som på utvecklingssamtalet tillsammans kommer fram till vad som ska stå i elevens utvecklingsplan — den blir en slags grov sammanfattning av vad man pratar om på utvecklingssamtalet.

Ser framåt


Den individuella utvecklingsplanen ska se framåt. Det betyder att den inte ska beskriva hur eleven är just nu, eller hur han/hon har varit. Den ska inte heller innehålla omdömen från lärarna. Istället ska den ta upp sådant eleven behöver utveckla och arbeta med för att nå de mål som finns.

På nästa utvecklingssamtal ska man sedan göra en uppföljning av det man skrev i den förra IUP:n. Det innebär att det som skrivs ned ska var konkret och tydligt, och anknyta till målen i läroplan och kursplaner.

Dela:

19 mars 2018 • 14.39

Protokoll skolrådet
Protokoll  elevrådet

 

mars 2018Word

november 2017Word

september 2017Word


Hagaskolan | Besöksadress: Blåmesvägen 1 | Tel: 019 - 21 22 18 | Fax: 019 - 21 24 70
Örebro kommuns webbplats
Hagaskolan