Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Delaktighet

Varje elev planerar sin skoldag och deltar efter sin egen förmåga. Elevens intresse och initiativ styr olika valmöjligheter.

 

Individuell utvecklingsplan

Alla elever i årskurs 1-9  ska ha en egen skriftlig plan för hur de ska arbeta för att nå målen som finns i skolans kursplaner.
Den skrivs av lärare, elev och vårdnadshavare som på utvecklingssamtalet tillsammans kommer fram till vad som ska stå i elevens utvecklingsplan — den blir en sammanfattning av vad man pratar om på utvecklingssamtalet.

Ser framåt

Den individuella utvecklingsplanen ska vara framåtsyftande, den ta upp sådant eleven behöver utveckla och arbeta med för att nå de mål som finns.
På nästa utvecklingssamtal ska man sedan göra en uppföljning av det man skrev i den förra IUP:n. Det innebär att det som skrivs ned ska vara konkret och tydligt, och anknyta till målen i läroplan och kursplan.


Dela:

21 april 2017 • 12.41

Brickebackens särskola | Besöksadress: Björkrisvägen 18 | Postadress: Box 31240, 70135 Örebro
E-post: brickebackensskola@orebro.se | Tel: 019-21 20 89

Örebro kommuns webbplats
Brickebackens
särskola