VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Information med anledning av coronaviruset

Örebro kommuns verksamheter samarbetar för att följa utvecklingen runt det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19. Kommunens verksam­heter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger.

Senast uppdaterad: 2020-04-01 kl. 14 (Hjälp till som frivillig)

Innehåll på sidan

Pressträffar om Örebro kommuns arbete kring det nya corona­viruset

Här kan du ta del av kommunens pressträffar live eller i efterhand.

Påverkan på kommunens verksamheter

Örebro kommuns arbete kring coronaviruset leds av en så kallad stabsorganisation, som samordnar både planering och beslut som behöver göras inom samtliga verksamheter i kommunen. En krisledningsnämnd, som snabbt kan ta beslut som i normalfallet tas av en eller flera andra nämnder, har även aktiverats.

Inriktning på kommunens arbete är att följa nationella riktlinjer för att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning. Kommunen prioriterar i detta arbete att i första hand upprätthålla samhällsviktig verksamhet och det kommunala grundupp­draget mot medborgarna samt kommunens långsiktiga uppdrag.

Örebro kommun har vidtagit en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen.

Förskola och grundskola

Våra förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndig­hetens och Skolverkets rekommendationer och har tät kontakt med regionens smittskydds­läkare. Elever som är friska ska gå till skolan, även om de rest i drabbade områden.

Barn och personal i förskolor och skolor ska vara hemma när de är sjuka med symtom som snuva, hosta eller feber, även om det är lindriga besvär. Både barn och vuxna ska vänta minst två dygn efter att man blivit frisk, innan man går till förskola, skola eller jobb. Att barn med lite snuva kan vistas på förskolan, som vi gått ut med tidigare, gäller inte längre.

Gymnasieskola

Undervisningen på våra kommunala gymnasieskolor sker på distans från och med 19 mars. Gymnasiesärskolan håller öppet som vanligt.

Vuxenutbildning

Ändrad verksamhet inom vuxenutbildning
 • Undervisningen på Komvux sker på distans från och med 18 mars.
 • Vägledningscenter är stängt för besök på Hagagatan 53. Du kan nå vägledare via telefon 019–21 60 70 och mejl till vagledningscenter@orebro.se.
 • Yrkeshögskolemässan som skulle genomföras den 24 mars flyttas fram.

Omsorg och stöd

Stängd eller ändrad verksamhet inom omsorg och stöd

Vård och omsorg

 • Möten mellan medborgare och handläggare genomförs i första hand på telefon eller Skype.
 • Vi tillåter tills vidare inte besök på våra boenden eller verksamheter inom vård och omsorg. Ta i första hand kontakt med boende och personal via telefon eller e-post. Besök kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med boendets enhetschef eller ansvarig sjuksköterska, exempelvis om det handlar om besök vid livets slutskede. Det får då inte finnas någon misstanke om smitta.

Funktionsnedsatta

 • Möten mellan medborgare och handläggare genomförs i första hand på telefon eller Skype.
 • Aktivitetshuset Kraften håller stängt.

Aktiviteter och måltider för seniorer

 • Lunchrestauranger för seniorer stänger för allmänheten.
 • Träffpunkter stänger för besök, det gäller även för alla som bor i de senior- och trygghetsboenden där träffpunkter finns.
 • Kulturrundan och större kulturarrangemang ställs in.
 • IT-guider/internetcaféer vid träffpunkter och vid stadsbiblioteket pausas.
 • Besök av volontärer och anordnade kulturarrangemang ställs in vid vård- och omsorgsboenden.
 • Dagverksamheter stänger och deltagare kontaktas utifrån individuell rehabiliteringsplanering och andra behov.

Hälso- och sjukvård

 • Ängens minnesmottagning har stängt från och med 24 mars till och med 30 april.

Anhörigstöd

 • Anhörigcentrum ställer in gruppaktiviteter och större arrangemang och tar endast emot bokade enskilda samtal och telefonsamtal.

Stöd till barn, unga och familj

 • Möten mellan medborgare och handläggare/socialsekreterare genomförs i första hand på telefon eller Skype.

Bostadsanpassning

 • Möten mellan medborgare och handläggare genomförs i första hand på telefon eller Skype.

Kultur och fritid

Ändrad verksamhet inom kultur och fritid

Kommun och politik

Ändrad verksamhet inom kommun och politik

Hjälp till att minska smittspridningen

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Vad gäller om jag har allergi med snuva och/eller hosta?

För dig som har allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska du ta det säkra före det osäkra och stanna hemma. Du som har allergi men är symtomfri kan gå till jobb, skola eller förskola.

Om du tar allergimedicin för din allergi och symtomen avtar eller försvinner – kan du dra slutsatsen att det är allergi du har och inte luftvägsinfektion. Då behöver du inte stanna hemma.

Otillåtet med trängsel på restauranger, caféer och barer

Folkhälsomyndigheten har beslutat att trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar inte får förekomma på restauranger, caféer och barer. Folkhälso­myndighetens information om de nya reglerna.

Tänk över om resan är nödvändig

Folkhälsomyndig­heten uppmanar alla att tänka igenom om planerade resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra.

Utrikesdepartementet avråder från resor utomlands

Svenska utrikesdepartementet (UD) avråder från alla icke nödvändiga resor utomlands. UD:s reseinformation.

Personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Det innebär bland annat att du som är över 70 år så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Som anhörig bör du inte träffa dina gamla släktingar om det inte är helt nödvändigt, och definitivt inte om du själv har symtom.

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Regeringen har beslutat att sammankomster med fler än 50 personer inte ska få hållas tills vidare. Polisens information om förbudet.

Inför evenemang och sammankomster med färre än 50 deltagare rekommenderar Folkhälsomyndigheten att arrangören gör en riskbedömning för att utvärdera och åtgärda eventuella risker för smittspridning. Folkhälsomyndighetens information om riskbedömning av evenemang och sammankomster.

Följ allmänna hygienråd för att undvik smitta

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten – före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till att tvätta händerna.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

När behöver jag kontakta vården?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Tidigare undersöktes alla med symtom som har varit i länder eller områden med många sjuka. Nu undersöks du bara om du behöver vård på sjukhus på grund av feber och/eller luftvägssymtom utan känd orsak, alternativt om du arbetar i vård eller omsorg och har varit i kontakt med konstaterat smittad patient och själv får feber och/eller luftvägssymtom.

Mer information om när du ska kontakta vården finns på 1177 vårdguiden.

Gör ett webb-baserat test och få svar på om du behöver kontakta vården

Gör självskattningstestet för covid-19-symtom på 1177 vårdguiden.

För dig som är senior eller anhörig

Du som är senior kan få olika typer av stöd, till exempel hjälp med inköp, handledning av IT-guide och sällskap på promenader. För dig som är anhörig har vi utökat telefontiderna för anhörigsamtal.

Information för dig som är senior eller anhörig.

För dig som är företagare

Företagsjouren

Region Örebro län startar nu Företagsjouren för små och medelstora företag som är påverkade av coronavirusets effekter. Här kan du som företagare få information om möjligheter till finansiering, stöd, rådgivning och slussning till de aktörer i länet som arbetar professionellt på daglig basis med att stötta bolag.

Kontakta Företagsjouren på 019-602 99 00 eller foretagsjouren@regionorebrolan.se.

Öppettider: Vardagar kl 9–12 och 13–16.

Information till företag från myndigheter

På verksamt.se finns samlad information med anledning av coronaviruset till dig som är företagare.

Aktuell information om coronaviruset

Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information!

Information från ansvariga myndigheter

Flera myndigheter ansvarar gemensamt för frågor som rör coronaviruset i Sverige. På krisinformation.se finns samlad information från de ansvariga myndigheterna.

Vanliga frågor och svar

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar. Frågor och svar på om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor

Har du allmänna frågor om coronaviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Kontakta Servicecenter om du har frågor om kommunal verksamhet

Om du har frågor och funderingar om en kommunal verksamhet, exempelvis en förskola eller skola där ditt barn går eller ett vård- och omsorgsboende där din anhöriga bor, kan du vända dig till kommunens servicecenter.

Patientsekretess råder för drabbade på samma sätt som vid andra sjukdomar

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Region Örebro län lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Smittskyddsenheten Örebro län kommer att ta direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas. Övriga som finns i Örebro kommuns verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kommer inte att kontaktas av Smittskyddsenheten Örebro län.

Vad kommunicerar Örebro kommun?

Generellt gäller att Örebro kommun inte lämnar ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall eftersom patientsekretess råder. De som behöver bli informerade kommer att bli kontaktade direkt av Smittskyddsenheten Örebro län. Som en del i smittspårningen, kan Smittskyddsenheten Örebro län komma att kontakta Örebro kommun verksamheter. Om detta händer är det viktigt att Örebro kommun inte bryter patientsekretessen.

Antal bekräftade fall av covid-19 i Örebro län finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Information för leverantörer av varor och tjänster

I rådande situation måste vi alla gemensamt försöka lösa de problem som eventuellt kan uppstå. Om du som leverantör har information som kan påverka eventuella leveranser till kommunen så är Örebro kommun tacksam för en kontakt för att kunna vidta åtgärder i ett tidigt skede via upphandling@orebro.se.

Nedan finns ett antal frågor och svar för att vägleda er om ni har frågor.

Frågor och svar för leverantörer av varor och tjänster

Är jag som leverantör skyldig att leverera avtalade varor och tjänster till kommunen?

När det gäller leveransplikt av varor och tjänster så följer vi Folkhälsomyndighetens råd. Så länge det inte finns några restriktioner i Sverige så menar vi att alla leverantörer har full leveransplikt, ingen kan avstå från att leverera till oss för att leverantören t.ex. menar att deras personal inte ska utsättas för smittorisker. Om Folkhälsomyndigheten skulle ge råd kring att vissa situationer ska undvikas även här i Sverige så kan detta ändras.

Vårt företag har drabbats på grund av Coronaviruset och kan inte leverera enligt avtal, hur ska vi hantera detta?

Om en leverantör inte kan leverera enligt avtalet, och om kommun har ett akut behov, har vi möjlighet att köpa efterfrågad vara eller tjänst hos valfri leverantör. När den avtalade leverantören kan leverera igen ska kommande beställningar återigen beställas hos denne.

Kommer kommunen att utdöma vite i de fall vi inte kan leverera?

Vite kommer inte att utdömas med automatik, en bedömning behöver genomföras i det enskilda fallet. Kontakta upphandlingsenheten vid frågor, upphandling@orebro.se.

Vad händer om den konsult som ska utföra tjänsten är smittad eller har symptom?

Om en konsult inte kan leverera till oss har leverantören möjlighet att byta ut konsulten, mot en likvärdig konsult. Finns ingen konsult att tillgå har kommun rätt att gå till leverantör nr 2 på rangordnat avtal. Finns bara en leverantör på avtalet eller att ingen leverantör på det rangordnade avtalet kan leverera så äger kommunen rätt att handla utanför avtalet tillfälligt.

Kan kommunen avbeställa en beställd vara eller tjänst med anledning av Corona-smitta?

Avbeställningar, oavsett anledning, är möjligt så länge avtalet tillåter det.

Får jag ersättning som leverantör vid avbeställning av vara eller tjänst?

Avbeställning som görs i enlighet med avtal medger ingen ersättning. I andra fall är det viktigt att föra en nära dialog med beställande verksamhet.

Jag som leverantör känner oro inför hur jag ska agera, vem på kommunen kan jag kontakta?

Aktuell information med anledning av coronaviruset finns här på orebro.se samt Folkhälsomyndighetens webbplats. Vid frågor som rör leverans av varor och tjänster, kontakta upphandling@orebro.se. I mer specifika fall kan ni kontakta beställande verksamhet.

Hjälp till som frivillig!

Länsstyrelsen Örebro län har samlat information om organisationer i länet som du kan kontakta om du vill hjälpa till.

Fler och yngre volontärer söks!

Det finns ett stort behov av fler volontärer, särskilt yngre personer, som kan stötta seniorer i Örebro kommun.

Information på olika språk

Den här sidan kan översättas till andra språk via Google translate, se "Translate" i sidfoten.

Affisch för utskrift med länkar till korrekt information om coronavirus och covid-19 på nio språk (pdf, 169.2 kB): svenska, finska, engelska, somaliska, kurmanji, romani, arabiska, sorani och dari.

Information in English

Official information on the novel Corona virus Covid-19 on krisinformation.se (Emergency information from Swedish authorities).

Swedish healthcare for visitors on krisinformation.se (Emergency information from Swedish authorities).

Frequently asked questions about COVID-19 of The Public Health Agency of Sweden.

113 13 is Sweden’s information number in case of major accidents and crises. The service is available 24 hours a day.

Senast uppdaterad: 1 april 2020

Publicerad: 5 mars 2020

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se