Meny
  • Start
  • / Ansvarsfullt byggande

Ansvarsfullt byggande

Det byggs som aldrig förr i Örebro kommun. Inflyttningstakten är rekordhög och Örebro är en av de få kommuner i landet som har lyckats bygga ikapp efterfrågan av nya bostäder. Samtidigt satsar vi på ansvarsfullt byggande, vilket betyder att vi ger mer tid åt de projekt som pågår just nu.

Efter år av rekordhög befolkningsökning och rekordmycket byggande av bostäder i Örebro, så märks nu tendenser av en lugnare marknad och byggtakt. På vissa delmarknader har priserna på bostäder sjunkit. Vissa projekt har haft osålda lägenheter eller lägenheter som varit svåra att hyra ut.

Hållbar bostadsproduktion

I Örebro har kommunen en stor roll som sälja­re av mark. Vi vill bidra till en mer motståndskraftig marknad och en långsik­tigt hållbar bostadsproduktion. Det gör vi genom ansvarsfullt byggande.

Ansvarsfullt byggande innebär bland annat att vi begränsar markförsäljning i områden där det redan byggs mycket. Det leder till att risken på bostadsmarknaden sänks och det skapar även trygghet för byggaktörer som investerar i Örebro.

Södra Ladugårdsängen och Norra Ormesta

I Södra Ladugårdsängen växer en ny stadsdel fram. Ungefär 1 000 bostäder är under produktion och ytterligare 1 000 bostäder är markanvisade. Med anledning av den stora expansionen, har tiderna för försäljning och uthyrning av lägenheter normaliserats. Därmed har också tiderna för projektens genomförande förlängts något. Vi har beslutat att ge dessa projekt lite mer tid för bearbetning och dessutom avvakta med ytterligare markförsäljning i området.

Just nu pågår en markförsäljning i Norra Ormesta. Den omfattar cirka 400 bostäder och vi förväntar oss en bra efterfrågan på bostäderna i området.

Se filmen med Erik Blohm, avdelningschef Mark och exploatering

Senast uppdaterad: 14 februari 2018

Publicerad: 14 februari 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se