Byggnadspriset

Örebro kommuns byggnadspris delades ut för första gången 2001 i sin nuvarande form. Redan 1981 instiftade kommunen ett ombyggnadspris. Under arkitekturåret 2001 fick priset den bredare målgrupp det har idag, och kom att även omfatta nya byggnader och platser.

Vinnare av Byggnadspriset 2023

Vinnaren av 2023 års byggnadspris är Boende över generationsgränser i Almby kyrkpark. Vinnaren presenterades vid en prisceremoni under onsdagen den 20 december.

Motivering

I Almby kyrkpark har Svenska kyrkans bostäder i Örebro uppfört ett generationsboende med 38 senior- och studentbostäder. Projektet rymmer också det gemensamma ”vardagsrummet”, växthus, övernattningsrum och generösa möjligheter för umgänge och odling utomhus.

Projektet visar på ett skickligt och ödmjukt sätt att bebygga platsen. De nya byggnaderna är sammanbyggda med församlingshemmet från 1958 och ramar in en gårdsmiljö som har potential att bli en avskild grön oas för de boende. Träfasaderna ger en varm känsla mot gården och takens form har hämtat inspiration från de befintliga husen.

Byggherren och arkitekten har med ett intressant och nytänkande grepp tillfört ett attraktivt boendealternativ till Örebro. Projektet är ett utmärkt exempel på hur arkitektur kan användas för att skapa en god livsmiljö för människor i olika skeden i livet och med många möjligheter för umgänge över generationsgränser.

Generationsboendet i Almby kyrkpark är därför en värdig vinnare av Örebro kommuns byggnadspris 2023!

Fakta

De tre nya husen är byggda i tre våningar. Längst upp finns 16 lägenheter avsedda för studerande och på de nedre våningsplanen finns 22 lägenheter avsedda för 55+. I en byggnadsdel som är sammanbyggd med församlingshuset från 1958 och de nya bostäderna finns ”vardagsrummet”. Vardagsrummet är en gemensamhetslokal med plats för 50 sittande, ett mindre kaffekök och plats för lunch och föreläsningar, eller för att läsa tidningen, ta en kopp kaffe, eller studera.

Under byggprocessen har det varit ett tydligt fokus på byggmaterialbedömning, ljudmiljö, dagsljus, radon och hållbarhetstänk som solceller, miljöbetong och sedumtak. Byggnadernas totala bruttoarea är 2 518 kvadratmeter.

Uppgifter om projektet

Adress: Almby kyrkby, Organistvägen 3–7, Örebro.
Beställare: Svenska kyrkans bostäder i Örebro.
Arkitekt: AART.
Totalentreprenör: OBK Sverige.

Film med vinnaren

Se filmen där det vinnande projekten presenteras.

Förtätning och varsam renovering på Söder

Förtätning och varsam renovering på Söder

Kvarteret Mältaren, Näbbtorgsgatan 20.

Ett nytt flerbostadshus på en liten lucktomt. Skickligt hanterat möte med 60-talshuset på ena sidan och jugendhuset på den andra som också fått ett lyft genom en varsam renovering.

Byggherre: Behrn fastigheter.
Arkitekt nybyggnad: PE Teknik och Arkitektur.
Arkitekt renovering jugendhus: Arkitektur & Byggnadsvård.

 

Bostäder i Källeruds park

Bostäder i Källeruds park

Gustavsviksvägen 1

Ett nytt bostadsområde i samspel med Södra Vattentornet. Husen med generösa balkonger och träfasader har blivit ett attraktivt tillskott på platsen som präglats av trafik och parkeringsytor.

Byggherre: Behrn Fastigheter.
Arkitekt: Sweco Architects.

 

Tillbyggnad och ny förplats på Campus USÖ

Tillbyggnad och ny förplats på Campus USÖ

Södra Grev Rosengatan 42, Alnängarna.

En byggnad med höga hållbarhetsambitioner som växt med verksamheten. Den utstickande aulan samspelar på ett spännande sätt med vattentornet, den omdanade platsen och det nya konstverket.

Byggherre: Region Örebro för Örebro universitet.
Arkitekt: White.

 

Boende över generationsgränser i Almby kyrkpark

Boende över generationsgränser i Almby kyrkpark

Organistvägen 3–7, Almby.

Boende med senior- och studentlägenheter och plats för umgänge över generations­gränser. Ett nytänkande och varsamt format tillägg i kyrkparken som bidrar till ett bredare bostadsutbud.

Byggherre: Svenska Kyrkans bostäder i Örebro.
Arkitekt: AART.

 

Tillbyggnad av krematoriet på Norra Kyrkogården

Tillbyggnad av krematoriet på Norra Kyrkogården

Norra Kyrkogården, Bettorp.

Tillbyggnad med ny entré och visningsrum till krematoriet som ger möjlighet till avsked i en ljusare, mer tillgänglig miljö. Framför entrén har skapats en avskild grön plats för kontemplation.

Byggherre: Örebro pastorat.
Arkitekt: Arkitektur och Byggnadsvård.

 

Hållbar kontorsbyggnad i kvarteret Kexfabriken

Hållbar kontorsbyggnad i kvarteret Kexfabriken

Åkullegatan 10–18.

Kontorsbyggnad med tydligt hållbarhetstänk. Vackra och robusta fasadmaterial, gröna tak, solpaneler och flexibel planlösning för att kunna möta hyresgästens framtida förändrade behov.

Byggherre: Örebroporten.
Arkitekt: White.

 

Film med de nominerade

Se filmen där de nominerade projekten presenterades. Du kan välja att se filmen med undertext.

1982 instiftades Örebro kommuns ombyggnadspris med avsikt att visa på goda exempel på ombyggnadsprojekt.

Arkitekturåret 2001 följdes upp med en bred manifestation för god arkitektur, formgivning och design, ett samarbete mellan Örebro kommun och olika företag och institutioner i Örebro. Målsättningen var att öka förståelsen för god arkitektur och de estetiska värdenas betydelse för vår livsmiljö.

År 2001 beslutades att Byggnadsnämndens (nuvarande Bygg- och miljönämnden) årliga pris skulle få ny bredare målgrupp. Ytterligare ett skäl att bredda kretsen av pristagare var att Plan- och bygglagen ändrades 1999 för att betona värdet av att byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt.

Byggnadsprisets avsikt

 • belöna goda resultat inom arkitektur och byggande
 • göra fastighetsägare och fastighetsförvaltare medvetna om och intresserade av god arkitektur
 • lyfta fram det offentliga byggandet som förebildligt
 • stimulera engagemanget för arkitektur
 • hålla fram goda exempel
 • stimulera skapandet av en estetiskt, socialt och ekologiskt hållbar stad
 • följa upp och utvärdera den byggda miljön
 • bredda diskussionen om kvalitéerna i nutida arkitekturen och samhällsbyggande
 • stimulera byggsektorn till god gestaltning av den byggda miljön
 • skapa förståelse och efterfrågan på god arkitektur.

Konstverk i staden, gatans miljö, parker med skulpturer, fastighetens målning och utsmyckning, trädgårdsplaneringens samspel med det byggda, kan också komma ifråga för belöning.

Byggnadsprisets vision

 • Konst och skönhet påverkar oss alla medvetet eller omedvetet.
 • Arkitektur är den konstart som är exponerad för flest människor.
 • Arkitektur vittnar om ambitioner, traditioner och värderingar som är förhärskande för sin tids kultur.
 • Lyfta fram stadens arkitektoniska kvalitéer och offentliga rummets estetiska utformning.
 • Människorna ger staden dess innehåll.
 • Öka människors delaktighet och ansvar för utformningen av närmiljön och samhällsutvecklingen i stort.
 • Hävda estetiska intressen gentemot ekonomiska.

Tidigare års vinnare

Kontorshuset i korsningen: Kontorshus, Klostergatan 39.

Ett kontorshus helt i trä och en process där kommunen gav arkitekten mer inflytande än i andra projekt. Det har blivit ett nytt landmärke i entrén till stadskärnan och dessutom certifierat som ett av Sveriges första koldioxidneutrala kontorshus.

Beställare: Castellum.
Arkitekt: Utopia.

Motivering

På tomten som förut rymde en återvinningsstation står nu en uttrycksfull byggnad av trä, certifierad som ett av Sveriges första koldioxidneutrala kontorshus. Platsen var komplex och uppgiften svår att forma en byggnad intill en stor korsning på en trång, oregelbunden tomt synlig från alla håll.

Svårighetsgraden växte när arkitekten och byggherren endes om att byggnaden både skulle hålla hög arkitektonisk nivå och samtidigt högsta möjliga hållbarhetsklass. Det är en träbyggnad rakt igenom, fasaden, stommen, trapphuset och till och med ventilations- och hisschakten är av trä. För att maximera ytan kragar delar av huskroppen ut en våning upp vilket gör fasaden extra intressant.

Resultatet efter ett långt och nära samarbete mellan arkitekt, byggherre och entreprenör är ett nytt landmärke i Örebro som med sin starka form och varma träfasad berikar platsen och är en värdig vinnare av Örebro kommuns Byggnadspris 2022.

2021 – Kulturkvarteret

Beställare: Örebroporten.
Arkitekt: Wingårdhs, White (ombyggnad).

2020 – Mejeriområdet

Beställare: Husherren Fastigheter.
Arkitekt hyreslägenheter: Sweco.
Arkitekt radhus: Reierstam Arkitektur.

2019 – Ombyggnad av Sanatoriet, Adolfsberg

Fastighet: Ånsta 20:17, Sanatorieskogen 7A-7C.
Byggherre och entreprenör: KBB Fastigheter
Arkitekt och Sakkunnig kulturvärden, Arkitektur och Byggnadsvård, ansvarig arkitekt Ida Westergren

2018 – Epirocs kontorshus, kvarteret Signalen 8

Fastighet: Kv Signalen 8, Klerkgatan 21.
Byggherre: Epiroc.
Entreprenör: Tommy Allström Byggproduktion AB.
Arkitekt: White (byggnad), Sweco (inredning).

2018 hedersomnämnande – Renovering av kvarteret Tingshuset 13

Fastighet: Kv Tingshuset 13, Olaigatan 32A
Byggherre: Lindin Förvaltning
Arkitekt: Arcona Byggkonsult

2017 – Vårdboendet Trädgårdarna

Fastighet: Vårdboendet Trädgårdarna i Boglundsängen.
Byggherre: Örebro kommun/Skanska.
Arkitekt för byggnaden: Marge Arkitekter.
Arkitekt för trädgården: Land Arkitektur.

2016 – Kvarteret Kumminen 2, i Sörbyängen

Fastighet: Kv Kumminen 2, Pomeransgatan/Åbroddgatan i Sörbyängen.
Byggherre: Friendly Building AB.
Arkitekt: Street Monkey Architects AB.
Ägare: Brf Kumminen 2.

2015 – Novahuset

Fastighet: Novahuset, Örebro universitet
Byggherre: Örebroporten Fastigheter
Byggentreprenör: Byggtema
Hyresgäst: Örebro universitet
Arkitekt hus: Juul I Frost arkitekter
Arkitekt inredning: Tengbom

2014 – Idrottshuset

Fastighet: Idrottshuset, Nikolai 3:272
Byggherre: Örebroporten Fastigheter AB
Arkitekt: Clarus Arkitekter AB (om- och tillbyggnad)

2013 – Nybyggnaden av kvarteret Gulsippan

Fastighet: Kv Gulsippan 2.
Byggherre: JM / Brf Hertigen, Hertig Karls allé.
Arkitekt: Sweco architects.

2012 – Nybyggnaden av Södra Vattentornets kontorsbyggnad

Byggherre: Södra Vattentornet AB genom Jacob Strömberg.
Arkitekt: Studio A Arkitekter AB (fasadgestaltning), White arkitekter AB (byggnadsvolym, placering, planlösning).

2011 – Ombyggnaden av Vågen Gallerian

Fastighet: Vågen 12.
Byggherre: Alecta (fastighetsägare), Newsec (förvaltare).
Arkitekt: Sweco arkitekter.

2010 – Nybyggnaden av Victoriahuset, Kungsgatan 11–15

Byggherre: AB Carlsson & Åqvist.
Arkitekt: White Arkitekter.

2009 – Fastigheterna i Rosta centrum

Byggnaderna förvaltas av Örebrobostäder AB (ÖBO).
Centrumhusen ritades av arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius. Arkitekt för renoveringen har varit arkitekt SAR/MSA Madeleine Gravell.

2008 – Fastigheten Tåhättan 1, Brf Bagaren, fd. Konsumbagaren

Byggnaderna förvaltas av Egeryds Fastigheter AB.
Byggnaderna har ritats av Mattias Rehn Roof Arkitekter.

2007 – Nybyggnaden av parhus vid Hovsta kyrka 1:4, Kyrkvägen 2 Lillån

Byggherre: Byggnaderna förvaltas av Axbergs församling.
Arkitekt: Byggnaderna har ritats av arkitekt Håkan Bjurström.

2006 – Naturens hus med omgivningar

Belönas som en av höjdpunkterna i projekt Å-staden. Byggnaden förvaltas av Örebro kommun. Ombyggnaden har ritats av Arkitekt Håkan Bjurström Clarus Arkitekter Örebro.

2005 – Grenadjären 12

Fastighet: Grenadjären 12.
Byggherre: Örebro Bostäder AB.
Arkitekt: SWECO FFNS Örebro, Arkitekt Jonas Kjellander.

2004 – Musikbyggnaden, Örebro universitet

Byggherre: Akademiska hus.
Arkitekt: Lund & Valentin AB Göteborg.

2003 – Källan 10

Renovering av Röda kvarn och nybyggnad av bostadshus mot Storgatan.
Byggherre: PEAB AB och nuvarande ägare Örebrobostäder.
Arkitekt: Lennart Carlsson, HUSPLAN arkitekter.

2002 – Tillbyggnad av Tullängsskolan

Fastighet: Förgyllaren 7. Tillbyggnad samt ändring av Tullängsskolan.
Byggherre: Örebro kommunfastigheter.
Arkitekt: Lennart Carlsson HUS och PLAN arkitekterna.

Senast uppdaterad:
Publicerad: