På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Underhåll av ledningsnätet

I Örebro kommun har vi 194 mil kommunala vatten- och avloppsledningar. Det är ofrånkomligt att det ibland uppstår läckor på ledningarna i form av rörbrott, fräthål eller sprickor. Läckorna kan till exempel bero på tjäle, förändrade grundvattennivåer eller olika markförhållanden. Läckorna åtgärdas så fort de upptäcks.

Vi övervakar ledningsnätet för att snabbt upptäcka förändringar i vattenflödet, vilket kan vara ett tecken på en läcka. Fler så kallade flödesmätare ska sättas ut för att underlätta det arbetet. Då kan vi snabbare lokalisera läckor och stänga av drabbade ledningar för att förhindra att mer vatten läcker ut.

Miljonsatsning på nya ledningar

Vissa vatten- och avloppsledningar från första halvan av 1900-talet börjar bli dåliga och behöver bytas ut. Kommande år utökar vi därför budgeten för att kunna trappa upp arbetet med att förnya ledningsnätet. På så sätt förebygger vi återkommande vattenläckor och driftsstörningar.

Vattenavstängning vid underhållsarbete

När vi förebygger skador eller genomför reparationer, ändringar, kontroller eller andra åtgärder på ledningsnätet har vi rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen, samt möjligheten att använda avloppsledningarna. Detta regleras för att vi ska komma åt att underhålla vatten- och avloppsledningarna och säkerställa att ledningsnätet fungerar som det ska.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se