Idrottsvägen, byte av gamla VA-ledningar och ombyggnation av gata

Karta som visar arbetsområdet.

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

I Örnsro, på Idrottsvägen.

Vad utför vi för arbete?

Under etapp ett byter vi ut gamla VA-ledningar för att säkra den framtida vattenförsörjningen.

Under etapp två kommer vi bygga och anpassa gatan för den framtida byggnationen av Örnsro trästad. Läs mer om Örnsro trästad

Hur påverkar det mig som trafikant?

Framkomligheten påverkas under arbetets gång. Du som trafikant kommer förbi arbetsområdet men det kommer att vara trångt. Gående och cyklister kommer förbi som vanligt.

VA-arbetet sker schaktfritt så vi behöver inte gräva fram hela ledningen. I stället gräver vi flera mindre schakt, vilket underlättar för framkomligheten. Följ skyltning på plats!

Varför utförs arbetet?

Befintliga VA-ledningar är gamla och behöver bytas ut för att minska risken för framtida läckor och för att säkra framtida vattenförsörjning. Läs mer om kommunens arbete med ledningsnätet.

Tidplan

Arbetet med att byta ut gamla VA-ledningar påbörjades i början av september 2023 och förväntas bli klart under vintern 2023.

Uppehåll i arbetet december–april

Under december 2023–april 2024 kommer arbetet att till stor del stå still pga. vinterväglag. Under våren kommer EON Eldistribution AB att börja schakta för utbyte av elnätet. Då börjar även färdigställandet av gatan med nya trottoarer, planteringar, parkering och belysning (etapp 2). Det arbetet beräknas vara klart till sommaren 2024.

Under vinterperioden kommer vägen vara i sämre kondition och grusig så ett tips är att köra försiktigt.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet och ibland med kort varsel exempelvis på grund av en vattenläcka. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar och vid vattenläckor. Läs hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av sms inför vattenavstängningar.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra VA-arbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten. Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola.

Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp.

Utförare

  • Etapp 1: Vatten och avlopp, Örebro kommun.
  • Etapp 2: PEAB.

Kontaktpersoner

Projektledare, för VA-arbetet: Karl-Johan Gustafsson, 019-21 10 00.
Arbetsledare, för VA-arbetet: Fredrik Väcklén, 019-21 10 00.
Projektledare, för gatuombyggnation: Caroline Hellund, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad: