Räntmästargatan, begränsad framkomlighet vid byte av gamla VA‑ledningar

Karta som visar arbetsområdet.

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Eklunda.

Vad utför vi för arbete?

Vi byter ut gamla VA-ledningar på Räntmästargatan och en del av Änggatan.

Varför utförs arbetet?

Befintliga VA-ledningar är gamla och behöver bytas ut för att minska risken för framtida läckor.

Hur påverkar det mig som trafikant/boende?

Framkomligheten påverkas för biltrafiken eftersom vägen kommer att stängas av där vi gräver. Följ skyltning på plats för att komma fram dit du ska.

Boende kommer att nå sina garageuppfarter under arbetets gång, med några få undantags­fall när vi behöver gräva i vägen precis utanför tomten. Vi tar då kontakt med de boende som berörs.

Tidplan

Arbetet påbörjas preliminärt i februari 2023 och förväntas pågå i totalt två år.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet och ibland med kort varsel exempelvis på grund av en vattenläcka. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar och vid vattenläckor. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Arbetsmaterial och maskiner

Det kommer vara mycket arbetsmaterial och arbetsmaskiner i området och inhägnat för att skapa en säker miljö för såväl passerande som personalen som utför arbetet.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet. Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola.

Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp.

Utförare

Vatten och avlopp, Örebro kommun.

Kontaktpersoner

Projektledare: Karl-Johan Gustafsson, 019-21 10 00.

Arbetsledare: Fredrik Väcklén, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?