Norra Bro, byte av pumpstation

Karta som visar arbetsområdet.

Karta över arbetsområdet. Blå markeringar visar var arbetet kommer att ske. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Norra Bro, området kring Lilla Ässkogsvägen.

Vad utför vi för arbete?

Vi byter ut en pumpstation.

Varför utförs arbetet?

Området kring Lilla Ässkogsvägen i Norra Bro har, västerut, byggts ut med flera nya bostäder. Vissa av dem är färdigställda sedan tidigare medan andra blir klara för inflyttning hösten 2022. Den nuvarande pumpen i pumpstationen som tar spillvatten från området är dimensionerad för cirka 10 bostäder. Då antalet bostäder i området har ökat markant behöver den nuvarande pumpstation bytas ut mot en ny.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Trafiken på Lilla Ässkogsvägen kommer att påverkas under entreprenaden. Följ skyltning på plats.

Tidsplan

Arbetet påbörjas 25 oktober 2022 och beräknas vara klart våren 2023.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet. Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola.

Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp.

Utförare

Arbetet utförs av entreprenören NCC.

Kontaktpersoner

Projektledare: Kenneth Cajfeldt, 019-17 52 29.

Platschef NCC: Mats Binning, 070-677 30 13.

Arbetsledare NCC: Anders Broström, 070-579 02 92.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?