Kemivägen, begränsad framkomlighet vid byggnation av VA-ledning

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Glanshammar.

Var utförs arbetet?

På Kemivägen i Glanshammar.

Påverkan på framkomligheten

Framkomligheten påverkas under arbetets gång. Ett körfält kommer att hållas öppet under arbetets gång. Under vissa perioder kan infarter påverkas när vi gräver förbi dem. Vi tar då kontakt med berörda.

Tidsplan

Arbetet påbörjas preliminärt i slutet av oktober och förväntas pågå till våren 2023.

Arbetsmaterial och maskiner

Det kommer vara mycket arbetsmaterial och arbetsmaskiner i området och inhägnat för att skapa en säker miljö för såväl passerande som personalen som utför arbetet.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Utförare

Vatten och avlopp, Örebro kommun.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet. Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola. Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, i stället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp!

Kontaktpersoner

Fredrik Väcklén, arbetsledare, 019-21 10 00.

Ola Torstensson, projektledare, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se