Lyrikgatan och Krönikegatan, byte av gamla VA-ledningar 

Kartillustration över Lyrikgatan

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Vivalla

Påverkan på framkomligheten

Framkomligheten påverkas för boende på Lyrikgatan och Krönikegatan, se kartan ovan. Cykelvägen mellan gatorna påverkas också under arbetets gång.

Varför utförs arbetet?

Befintliga VA-ledningar är gamla och behöver bytas ut för att minska risken för framtida läckor. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med ledningsnätet.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet. Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola.

Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp.

Tidsplan

Arbetet påbörjas preliminärt i oktober 2022 och förväntas pågå till våren 2023.

Kontaktpersoner

Mats Svensson, gruppchef, 019-21 10 00.

Karl-Johan Gustafsson, projektledare, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?