Styrmansvägen, byte av VA-ledningar

Kartillustration över Styrmansvägen

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Hampetorp.

Vad utför vi för arbete?

Vi byter ut gamla vatten- och avloppsledningar på Styrmansvägen i Hampetorp, se på kartan ovan.

Hur påverkar det framkomligheten?

Framkomligheten påverkas där vi gräver, då vägen kommer att stängas av där vi gräver. Följ skyltning på plats. Cyklister och gående kommer fram som vanligt.

Boende på Sommarvägen kommer inte kunna åka via Styrmansvägen under arbetets gång, de får i stället åka via badet.

Tidsplan

Preliminär uppstart för projektet är i augusti och arbetet förväntas pågå i ungefär sex veckor.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet. Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola.

Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp.

Utförare

Vatten och avlopp, Örebro kommun.

Kontaktpersoner

Mats Svensson, gruppchef, 019-21 10 00.
Karl-Johan Gustafsson, projektledare, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!