Mossvägen och Nygatan, begränsad framkomlighet vid byte av gamla VA-ledningar

Kartillustration över området med berörda vägar.

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

På Nygatan och Mossvägen i Garphyttan.

Tidsplan

Arbetet med att byta ut gamla VA-ledningar är snart helt färdigt. Under januari–februari 2023 kommer NCC att infodra spillvattenledningarna på sträckan.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Hur utförs arbetet?

Infodringen sker schaktfritt. Under arbetet kan det kortvarigt uppstå lukt från polyester. Lukten kan undvikas om man fyller på vatten i samtliga vattenlås (toaletter, duschar, handfat och golvbrunnar). Lukten är ofarlig och försvinner när installationen är klar. Lukt kan även vädras bort.

Pollex har fått uppdraget att infodra ledningarna och de skickar ut brev till berörda när det börjar närma sig.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet.

Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola.

Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna.

Tack på förhand för din hjälp!

Kontaktpersoner

Therése Nordström, projektör, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?