Vallbyvägen, Hammarbygatan och Närkes kils skola, byte av VA-ledningar

Kartillustration över området med berörda vägar.

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Närkes kil.

Vad utför vi för arbete?

Vi byter ut gamla VA-ledningar i grönytan vid Vallbyvägen, över skolgården vid Närkes kils skola och vidare mot Hammarbygatan, se kartan.

Påverkan på framkomligheten

Framkomligheten påverkas främst på Hammarbygatan när vi gräver där samt när vi gräver på skolgården. Tillgängligheten till parkeringen vid skolan kommer även att bli påverkad under arbetets gång, då ledningarna går där.

Tidsplan

Arbetet påbörjas preliminärt i juni (efter skolavslutningen) och förväntas pågå fram till september. Arbetet pausas några veckor under sommaren då arbetslaget har semester.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Varför utförs arbetet?

De befintliga spill- och dagvattenledningarna är gamla och i dåligt skick. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med ledningsnätet.

Hur utförs arbetet?

Vi byter ut ledningarna dels genom schaktning, dels genom schaktfri metod. Den senare innebär att vi inte behöver gräva fram hela ledningen. I stället drar vi in nya ledningar genom befintliga brunnar. Vissa befintliga brunnar behöver schaktas fram för att kunna få ner de nya ledningarna.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet.

Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola.

Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna.

Tack på förhand för din hjälp!

Kontaktpersoner

Karl-Johan Gustafsson, projektledare, 019-21 10 00.
Mats Svensson, gruppchef, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!