Fredsgatan, Skolgatan och Klostergatan, renovering av gammal VA-ledning

Vi renoverar befintlig spillvatten­ledning i två olika etapper på Freds­gatan, Skol­gatan och Kloster­gatan med hjälp av en schaktfri metod som kallas infodring.

Karta över arbetsområdet. Blåmarkerad linje visar var arbetet sker. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Karta över arbetsområdet. Blåmarkerad linje visar var arbetet sker. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Centrum.

Påverkan på framkomligheten

Framkomligheten påverkas till viss del för biltrafiken. Gående och cyklister kommer fram som vanligt, följ skyltning på plats. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera de eventuella avspärrningar som kommer finnas och följa eventuella trafik­hänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp!

Tidsplan

Jobbet kommer utföras under två etapper. Första etappen kommer utföras kvälls-/nattetid.

Etapp 1

Den första etappen är nu färdig. Under sommaren utfördes installationer på Fredsgatan och Skolgatan.

Etapp 2

Det återstår lite mindre arbeten på platsen som kommer att påverka framkomligheten under kortare perioder. Arbetet beräknas vara helt färdigt i januari 2023.

Mer information om arbetet

Under renoveringen kan en lukt av polyester­plast uppstå. Lukten är ofarlig och försvinner när installationen är klar. Den kan komma in genom ventilationen, men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.

Vi kommer arbeta ute i gatan och behöver inte tillträde till er lägenhet/villa.

Utförare

Aarsleff Rörteknik på uppdrag av Örebro kommun.

Varför utförs arbetet?

Befintlig VA-ledning är gammal och i dåligt skick.

Kontaktpersoner

Terése Nordström, projektör, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?