Fredsgatan, Skolgatan och Klostergatan, renovering av gammal VA-ledning

Vi renoverar befintlig spillvatten­ledning i två olika etapper på Freds­gatan, Skol­gatan och Kloster­gatan med hjälp av en schaktfri metod som kallas infodring. Metoden medför inte någon avstängning av systemet, men vi ber er vänligen att vara mycket sparsamma med vattnet mellan kl. 20–06 (toaletten kan användas, men sparsamt).

Karta över VA-arbete vid Fredsgatan

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Centrum

Påverkan på framkomligheten

Framkomligheten påverkas till viss del för biltrafiken. Gående och cyklister kommer fram som vanligt, följ skyltning på plats. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera de eventuella avspärrningar som kommer finnas och följa eventuella trafik­hänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp!

Tidplan

Jobbet kommer utföras under två tillfällen. Första etappen kommer utföras kvälls-/nattetid.

Etapp 1

Vecka 20 måndag-torsdag utför vi installationer på Fredsgatan mellan Klostergatan/Skolgatan.

Vecka 21 måndag-onsdag utför vi installationer på Skolgatan mellan Fredsgatan/Järnvägsgatan.

Vecka 27 utför vi installationer på Fredsgatan mellan Gamla Gatan/Slottsgatan.

Etapp 2

Grävning korsningen Klostergatan/Fredsgatan samt infodring på Klostergatan.

Preliminär uppstart är planerad till vecka 38, mer information om det kommer senare.

Mer information om arbetet

Under renoveringen kan en lukt av polyester­plast uppstå. Lukten är ofarlig och försvinner när installationen är klar. Den kan komma in genom ventilationen, men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.

Vi kommer arbeta ute i gatan och behöver inte tillträde till er lägenhet/villa.

Aarsleff Rörteknik är vår upphandlade entreprenör.

Varför utförs arbetet?

Befintlig VA-ledning är gammal och i dåligt skick. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med ledningsnätet.

Kontaktpersoner

Terése Nordström, projektör, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!