Ekersvägen, begränsad framkomlighet vid renovering av VA-ledningar

Kartillustration över området med berörda vägar.

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Mellringe.

Vad utför vi för arbete?

Vi renoverar gamla VA-ledningar på Ekersvägen, mellan Mellringerondellen och infarten till Irisgatan-Nejlikegatan. Arbetet påbörjas preliminärt vecka 21 och beräknas pågå i ungefär sex veckor. Framkomligheten i området påverkas under arbetets gång.

Var utförs arbetet?

På Ekersvägen, mellan Mellringerondellen och Irisgatan.

Varför utförs arbetet?

De befintliga spill- och dagvattenledningarna är i dåligt skick och behöver bytas ut.

Påverkan på framkomligheten

Framkomligheten påverkas under arbetets gång. Ekersvägen kommer att hållas öppen så att du kommer fram dit du ska, men det kan ta lite längre tid än vanligt.

Under kortare perioder kommer framkomligheten i korsningen Ekersvägen–Irisgatan/Nejlikegatan bli mycket påverkad. Cyklister och gående kan ta sig fram via gång- och cykelväg.

Tidsplan

Arbetet påbörjas preliminärt vecka 21 och beräknas pågå i ungefär sex veckor.

Hur utförs arbetet?

Vi renoverar ledningarna genom schaktfri metod. Det innebär att vi inte gräver fram hela ledningen. I stället drar vi in nya ledningar genom befintliga brunnar. Vissa befintliga brunnar behöver schaktas fram för att få ner de nya ledningarna.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet.

Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola.

Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna.

Tack på förhand för din hjälp!

Kontaktpersoner

Tomas Martinsson, gruppchef, 019-21 10 00.
Karl-Johan Gustafsson, projektör, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!