Ringvägen, Eldvallagatan, Kvarnbackevägen samt Marmorvägen, servisrenovering

Efter att huvudledningar renoverades 2021 ska nu serviser renoveras i området.
Det är kommunens del av servisen, från huvudledning fram till fastighetsgräns, som kommer att åtgärdas genom infodring. Arbetet sker utifrån gatan, så vi behöver inte tillträde till berörda fastigheter.

Under installationen kan det kortvarigt uppstå lukt från polyester. Lukten är ofarlig och försvinner när installationen är klar.

Vid själva installationen av fastighetens servis bör man vara sparsam med vattnet. Toaletten kan dock användas, om än sparsamt.

Berörda fastighetsägare kontaktas av NCC

Berörda fastighetsägare kommer att bli kontaktade av NCC, som är vår upphandlade entreprenör.

Arbetsområde för VA-arbete i Glanshammar

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Glanshammar.

Tidplan

Jobbet beräknas starta vecka 11 och pågå till och med vecka 28. Visst helgjobb kommer att förekomma.

Så här påverkas framkomligheten

Framkomligheten i området ska påverkas minimalt, då vi använder oss av en schaktfri metod. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera de eventuella avspärrningar som kommer finnas och följa eventuella trafikhänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp!

Kontaktperson

Terése Nordström, projektör, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!