Östra Bangatan, begränsad framkomlighet vid byte av gamla VA-ledningar

Vi byter ut gamla VA-ledningar på Östra Bangatan, i korsningen mellan Olaigatan och Resecentrum. Arbetet påbörjas vecka 24 och avslutas vecka 32. Framkomligheten i området påverkas under arbetets gång.

Karta över VA-arbete Östra Bangatan.

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Centrum.

Var utför arbetet?

På Östra Bangatan, i korsningen mellan Olaigatan och Resecentrum.

Varför utförs arbetet?

Arbetet utförs då det är problem med återkommande stopp i ledningarna.

Tidsplan

Start vecka 24 och preliminärt kart vecka 32. Arbetet utförs under veckorna då busstrafiken kör enligt sommartids­tabell.

Så här påverkas framkomligheten

Framkomligheten påverkas under arbetets gång. Välj annan väg om möjligt.

  • Norrgående körbana kommer att vara avstängd. Trafiken leds i stället över till södergående körbana där det blir öppet i båda körriktningar.
  • In- och utfarten till Olaigatan från Östra Bangatan kommer att vara avstängd under tiden då arbetet pågår.

När arbete pågår kommer arbetsmaterial och arbetsmaskiner finnas i ett inhägnat område för att skapa en säker miljö för såväl passerande som personalen som utför arbetet. Vänligen respektera avspärrningar och trafikhänvisningar.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen kan vi behöva stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar till de som berörs av detta i området.

Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Missfärgat vatten

Det kan förekomma missfärgat vatten och tryckförändringar i området som inte är farliga, men var försiktiga vid tvätt då det kan bli missfärgningar. Spola gärna kallvatten en stund för att få rent vatten snabbare. Ta tillvara på vattnet som spolas rent, genom att samla det i en hink och använd för att vattna blommor eller spola i toaletten med.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet. Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola.

Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp!

Kontaktpersoner

Mats Svensson, gruppchef, 019-21 10 00.
Lissbet Lundqvist, projektör, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!