Ringtorpsvägen, byggnation av VA-ledningar

Kartbild över Ringstorpsvägen

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Ringstorpsvägen, mellan Henningsholmsgatan och Stenfastagatan, samt en liten bit på Nolhagavägen.

Vad utför vi för arbete?

Vi bygger nya VA-ledningar på Ringstorpsvägen,

Förbesiktning

Inför uppstarten har vi anlitat KMP Konsult Mitt AB för att utföra besiktningar av närliggande fastigheter. Besiktningarna görs för att dokumentera skicket på intilliggande byggnader avseende sprickor etc.

När arbetet är klart kommer KMP Konsult Mitt AB även att genomföra en efterbesiktning för att kontrollera att det inte gett upphov till förändringar på byggnaderna. Berörda fastighetsägare får ett separat informationsutskick direkt från KMP Konsult Mitt AB inför besiktningen.

Hur påverkar det mig?

Framkomligheten påverkas under arbetets gång. Bilvägen kommer att stängas av där vi gräver. Gående och cyklister kommer förbi som vanligt.

Garageuppfarter

Boende kommer att nå sina garageuppfarter under arbetets gång, med några få undantagsfall när vi behöver gräva i vägen precis utanför tomten. Vi tar då en direktkontakt med de boende.

Tidsplan

Arbetet börjar preliminärt vecka 47 och förväntas pågå i ungefär fyra veckor.

Missfärgat vatten

Det kan förekomma missfärgat vatten och tryckförändringar som inte är farliga, men var försiktiga vid tvätt. Spola gärna kallvatten en stund för att få rent vatten snabbare.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet. Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola.

Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp!

Utförare

Vatten och avlopp, Örebro kommun.

Kontaktpersoner
Mats Svensson, gruppchef, 019-21 10 00
Ulrika Svensson, projektledare, 019-21 10 00

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!