Anslutning av Sticksjö till det kommunala VA-nätet

Kartillustration över området Sticksjö i Glanshammar

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Glanshammar–Sticksjö

Vad gör vi för arbete?

Området Sticksjö ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Nu pågår projektering och under första halvåret 2022 sker geotekniska undersökningar i en planerad ledningssträcka mellan Glanshammar och Sticksjö.

Tidsplan

  • Byggstart 2022/2023
  • Planerat klart 2024/2025

Utförare

Vatten och avlopp, Örebro kommun.

Kontaktpersoner

Ulrika Svensson, projektledare, Projektenheten, Tekniska förvaltningen. , 019-21 10 00, ulrika.svensson@orebro.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?