Gustavsviksvägen, byte och nybyggnation av VA-ledningar

Kartillustration över området med berörda vägar.

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Norr

Vad utför vi för arbete?

Vi byter ut gamla vatten- och avloppsledningar samt bygger nya ledningar på gång- och cykelvägen längs med Gustavsviksvägen.

Påverkan på framkomligheten

Framkomligheten påverkas för biltrafiken, cyklister och gående under arbetets gång. När vi gräver på cykel- och gångvägen längs med Gustavsviksvägen kommer cyklister och gående ledas om till bilvägen där vi ordnar en tillfällig cykel- och gångväg. Det innebär att bilvägen kommer att vara enkelriktad under denna tid. Följ skyltning på plats.

Mycket byggtrafik förekommer i området under arbetets gång.

Tidsplan

Preliminär uppstart för projektet är vecka 37 och arbetet förväntas pågå i ungefär 10 veckor.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Varför utförs arbetet?

Vi byter ut och bygger nya VA-ledningar för att nya fastigheter i området ska anslutas till det kommunala VA-nätet.

Här kan du läsa mer om kommunens arbete med ledningsnätet.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet. Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola.

Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna.

Tack på förhand för din hjälp

Utförare

Vatten och avlopp, Örebro kommun.

Kontaktpersoner

Tomas Martinsson, gruppchef, 019-21 10 00.
Terése Nordström, projektör, 019-21 10 00.Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!