Ullavigatan, begränsad framkomlighet vid byte av gamla VA-ledningar

Kartillustration över området med berörda vägar.

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Väster.

Vad utför vi för arbete?

Vi byter ut gamla VA-ledningar på Ullavigatan, mellan Hertig Karls allé och Trängkårsvägen.

Var utförs arbetet?

På Ullavigatan i båda körriktningar, mellan Hertig Karls allé och Trängkårsvägen. Arbetet sker i etapper för att underlätta för framkomligheten.

Varför utförs arbetet?

Befintliga VA-ledningar är gamla och behöver bytas ut för att minska risken för framtida läckor.

Påverkan på framkomligheten

Framkomligheten påverkas för biltrafiken eftersom vägen kommer att stängas av där vi gräver. Arbetet delas in i två olika etapper. Vi börjar i korsningen Ullavigatan/Gustav Adolfs allé och rör oss därefter vidare mot Trängkårsvägen. Vi går sedan från korsningen Ullavigatan/Gustav Adolfs allé till Hertig Karls allé.
Cyklister och gående kan ta sig fram via gång- och cykelväg under arbetets gång.

Det kommer vara mycket arbetsmaterial och arbetsmaskiner i området och inhägnat för att skapa en säker miljö för såväl passerande som personalen som utför arbetet.

Tidsplan

Arbetet påbörjades i september 2021 och beräknas vara helt klart i juni 2022.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Varför utförs arbetet?

Befintliga VA-ledningar är gamla och behöver bytas ut för att minska risken för framtida läckor. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med ledningsnätet.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet.

Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola.

Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna.

Tack på förhand för din hjälp!

Kontaktpersoner

Mats Svensson, gruppchef, 019-21 10 00.
Karl-Johan Gustafsson, projektör, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!