Bettorpsgatan, begränsad framkomlighet vid byte av gammal vattenledning

Karta över arbetsområdet vid Bettorpsgatan och Karosserigatan.

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Bettorp

Vad utför vi för arbete?

Vi byter ut en gammal vattenledning på Bettorpsgatan. Arbetet påbörjas preliminärt vecka 36/37 och förväntas pågå i ungefär två månader. Framkomligheten i området påverkas under arbetets gång.

Varför utförs arbetet?

Befintlig vattenledning är gammal och i dåligt skick. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med ledningsnätet.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Framkomligheten påverkas under arbetets gång. Vi använder metoden rörspräckning vilket innebär att vi inte behöver gräva fram hela ledningen. Vi kommer dock att behöva gräva några schakt längs med den blå linjen på kartan som kommer att stå öppna under hela projektet.

Det kommer även att finnas mycket arbetsmaterial och arbetsmaskiner i området och inhägnat för att skapa en säker miljö för såväl passerande som personalen som utför arbetet.

Tidsplan

VA-arbetet påbörjas preliminärt vecka 36/37 och beräknas pågå i två månader.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet. Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola.

Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp!

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Utförare

Vatten och avlopp, Örebro kommun.

Kontaktpersoner
Mats Svensson, gruppchef, 019-21 10 00
Lissbet Lundqvist, projektör, 019-21 10 00

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!