Sommarvägen och Granövägen, byte av VA-ledningar 

Karta över arbetsområdet vid Hampetorp

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Förbesiktning samt bluffsamtal

Inför grävarbetet sker förbesiktningar på Granövägen och Sommarvägen. De utförs av KMP Konsult på uppdrag av Örebro kommun. Inför förbesiktningen får fastigheterna som berörs brevutskick direkt från KMP Konsult med ytterligare information.

Vi har blivit uppmärksammade på att ett företag har skickat SMS till boende i Hampetorp om att kostnadsfritt filma avloppsledningarna inifrån huset. Örebro kommun utför för närvarande grävarbeten i Hampetorp, men har inte anlitat något externt företag för filmning av ledningar, utan utför enbart grävarbete i gatan för att byta ut kommunala VA-ledningar.

Om du blir kontaktad och känner dig osäker på avsändaren och informationen, spara kontaktuppgifterna och informationen och kontakta sedan Servicecenter på 019-21 10 00 för att säkerställa att den är korrekt.

Område

Hampetorp, Sommarvägen och Granövägen.

Vad utför vi för arbete?

Vi byter ut gamla vatten- och avloppsledningar på Sommarvägen och Granövägen i Hampetorp, se på kartan.

Varför utförs arbetet?

Befintliga VA-ledningar är gamla och i dåligt skick. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med ledningsnätet.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Framkomligheten påverkas för biltrafiken där vi gräver, då vägen kommer att stängas av där vi gräver. Följ skyltning på plats. Cyklister och gående kommer fram som vanligt. 

Tidsplan

Projektet startades i augusti 2021 och förväntas att bli färdigt under sommaren 2022.

Utförare

Vatten och avlopp, Örebro kommun.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet. Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola.

Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp!

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Kontaktpersoner

Mats Svensson, gruppchef, 019-21 10 00
Lissbet Lundqvist, projektör, 019-21 10 00

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!