Glanshammarsvägen, nya VA-ledningar

Glanshammarsvägen, nya VA-ledningar.

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Norr

Varför utförs arbetet?

Vi bygger nya vatten- och avloppsledningar på Glanshammarsvägen. Vattenledningen byggs för att förstärka kapaciteten till Glanshammar.

Påverkan på framkomligheten

Framkomligheten påverkas för biltrafiken där vi gräver, då vägen kommer att stängas av. Detta gäller även Genvägen när vi gräver förbi den. Cyklister och gående kommer fram som vanligt.

Sprängning

Vi har stött på berg som behöver sprängas bort längst Glanshammarsvägen. Sträckan som ska sprängas ligger nära E18/E20 och av säkerhetsskäl behöver vi stänga av vägen i båda färdriktningar under tiden vi spränger. Sprängning kan ske måndag-fredag kl. 10-10.10 under perioden 15 september-15 november. Vi uppmanar trafikanter att undvika berörd sträcka på E18/E20 under dessa tider för att förhindra köbildning.

Tidsplan

Preliminär uppstart för projektet är i maj och arbetet beräknas vara färdigt i december.

Utförare

Vatten och avlopp, Örebro kommun.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken.

Det är för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet. Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola.

Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna.

Tack på förhand för din hjälp!

Kontaktpersoner

Mats Svensson, gruppchef, 019-21 10 00.
Ulrika Svensson, projektledare, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!