Karlslund–Mellringerondellen, ny vattenledning

Under 2021–2022 gräver vi ner nya VA-ledningar från Karlslundsområdet till Mellringerondellen, via Gäddestavägen och Västra Ringleden.

Aktuellt i projektet

På grund av råvarubrist vid rörtillverkningen och osäkra rörleveranser är starten för grävarbetena framflyttad till januari 2022. Projektets planerade sluttid påverkas inte.

Karta över arbetsområdet

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Karlslundsområdet till Mellringerondellen, via Gäddestavägen och Västra Ringleden.

Vad utför vi för arbete?

Vi gräver ner nya VA-ledningar från Karlslundsområdet till Mellringerondellen, via Gäddestavägen och Västra Ringleden.

Varför utförs arbetet?

Staden växer norrut samtidigt som nya områden på landsbygden ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det gör att vi behöver nya, större ledningar med högre kapacitet som ger bättre vattenflöde och tryck i ledningarna norrut. 

Tidsplan

I januari 2021 avverkades skog utmed vägen, från Karlslundskorsningen till Mellringerondellen, för att förbereda inför arbetet med att gräva ner VA-ledningarna.

Grävarbetet påbörjas efter sommaren 2021 och beräknas pågå till slutet av 2022. Mer information om tidplanen för de olika etapperna kommer.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Innan grävarbetena startar anlitar vi företaget Forcit för förbesiktning av vissa fastigheter. Inför förbesiktningen får fastigheterna som berörs brevutskick direkt från Forcit med ytterligare information. Arbetet med vattenledningen görs i etapper, och framkomligheten påverkas olika mycket i olika etapper. Vi återkommer med mer information längre fram.

Du kommer att kunna besöka Karlslundsområdet som vanligt. Vid begränsad framkomlighet följ skyltning på plats, så kommer du fram dit du ska.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet.

Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola. Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor.

Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp!

Avstängning av vattnet

Vid enstaka tillfällen behöver vi stänga av vattnet till några fastigheter. Vi skickar då ut sms-meddelande till berörda fastigheter. Meddelanden om vattenavstängning går ut som sms till mobiltelefoner och som röstmeddelande till fasta telefoner.

Berörda med dolt eller hemligt nummer eller enbart jobbmobil behöver lägga in sitt telefonnummer i tjänsten för utskick av SMS inför vatten-avstängningar. Här kan du läsa om hur du gör: SMS inför vattenavstängningar.

Utförare

Arbetet kommer att utföras av en extern entreprenör. Upphandling pågår.

Projektledare

Joakim Skog, projektledare Projektenheten, Tekniska förvaltningen

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!