Karlslund–Mellringerondellen, ny VA-ledning

Under 2022 gräver vi ner nya VA-ledningar från Karlslundsområdet till Mellringerondellen, via Gäddestavägen och Västra Ringleden.

Karta över arbetsområdet

Längs den blå sträckan gräver vi ner ny VA-ledning. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Aktuellt i projektet


Karlslundsgatan

Grävarbetena i Karlslundsområdet är klara. Under maj pågår arbete med att borra under Karlslundsgatan, och schakta sista biten från motionscentralen fram till vägen för att koppla ihop ledningen.

Rosta gärde

I mitten av juni (vecka 24–25) pågår arbete i kanten av fotbollsplanerna vid Rosta gärde. Fotbollsplanerna påverkas inte.

Mellringerondellen

Från slutet på maj till början av juli (vecka 21–27) pågår arbete vid Mellringerondellen. Biltrafik och gång- och cykeltrafik kan ta sig förbi arbetsområdet, men framkomligheten påverkas och hastigheten kan tillfälligt sänkas.

Semesteruppehåll Vecka 28–31

Andra veckan i augusti (vecka 32) återupptas arbetet vid Mellringerondellen efter semesteruppehållet. Arbetet beräknas bli klart vecka 34.

Hästhagen

Från andra veckan i augusti till mitten av september (vecka 32–37) planeras arbete pågå i Hästhagen. Mer information kommer lite längre fram.

Område

Karlslundsområdet till Mellringerondellen, via Gäddestavägen och Västra Ringleden.

Vad utför vi för arbete?

Vi gräver ner nya VA-ledningar från Karlslundsområdet till Mellringerondellen, via Gäddestavägen och Västra Ringleden.

Varför utförs arbetet?

Staden växer norrut samtidigt som nya områden på landsbygden ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det gör att vi behöver nya, större ledningar med högre kapacitet som ger bättre vattenflöde och tryck i ledningarna norrut. 

Hur påverkar det mig som trafikant?

Arbetet med VA-ledningen görs i etapper, och framkomligheten påverkas olika mycket i olika etapper. Vid begränsad framkomlighet följ skyltning på plats, så kommer du fram dit du ska.

Du kommer att kunna besöka samtliga verksamheter i Karlslundsområdet som vanligt under grävarbetet.

Tidsplan

  • Grävstart i februari 2022, klart hösten 2022.
    Vi inleder grävarbetet i Karlsundsområdet och jobbar oss sedan vidare mot Mellringerondellen. Arbete kan komma att utföras på flera ställen samtidigt utmed sträckan.
  • Innan grävarbetena startar anlitar vi företaget Forcit för förbesiktning av vissa fastigheter. Inför förbesiktningen får fastigheterna som berörs brevutskick direkt från Forcit med ytterligare information.
  • Januari 2021 avverkades skog utmed vägen, från Karlslundskorsningen till Mellringerondellen, för att förbereda inför arbetet med att gräva ner VA-ledningarna.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet.

Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola. Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor.

Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp!

SMS-tjänst för vattenavstängningar

Om vi tillfälligt behöver stänga av vattnet under ett pågående VA-arbete skickar vi ut sms-meddelande till berörda fastigheter. Meddelanden om vattenavstängning går ut som sms till mobiltelefoner och som röstmeddelande till fasta telefoner.

Har du dolt eller hemligt nummer eller enbart jobbmobil behöver du själv lägga in ditt telefonnummer i tjänsten för utskick av SMS inför vatten-avstängningar. Här kan du läsa om hur du gör: SMS inför vattenavstängningar.

Utförare

Arbetet kommer att utföras av den externa entreprenören Lindesbergs grus & maskin.

Projektledare

Joakim Skog, projektledare Projektenheten, Tekniska förvaltningen

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!