Marmorvägen, begränsad framkomlighet vid byte av VA-ledningar

Karta över VA-arbetsområde.

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Vi byter ut gamla VA-ledningar på Marmorvägen i Glanshammar, se på kartan ovan. Vi använder en schaktfri metod som innebär att vi inte behöver gräva fram hela ledningen. Vi kommer att göra två schakt som vi arbetar i och så gräver vi även vid serviserna in till fastigheterna på sträckan.

Påverkan på framkomligheten

Framkomligheten påverkas för biltrafiken där vi gräver. Vi återkommer med mer information gällande framkomligheten närmre uppstart.

Tidsplan

Preliminär uppstart för projektet är januari 2021 och arbetet på förväntas pågå i ungefär två månader.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar. (Länk till https://www.orebro.se/bygga-bo--trafik/vatten--avlopp/sms-meddelande-vid-vattenlacka.html)

Varför utförs arbetet?

Befintliga VA-ledningar är gamla och behöver bytas ut för att minska risken för framtida läckor. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med ledningsnätet. (Länk till https://www.orebro.se/bygga-bo--trafik/vatten--avlopp/underhall-av-ledningsnatet.html)

Kontaktpersoner

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!