Yxstabacken, begränsad framkomlighet vid VA-arbete

Karta över arbetsområdet.

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Vi bygger ut det befintliga ledningsnätet i Yxstabacken i Kårsta.

Påverkan på framkomligheten

Under arbetets gång kommer det att vara begränsad framkomlighet i Yxstabacken. Berörda fastighetsägare kommer fram via en tillfällig byggväg. Då det är berg utmed sträckan kommer en del sprängning att ske i området. Byggtrafik kommer att passera genom Yxsta till och från arbetsområdet.

Tidplan

Arbetet påbörjas i mindre skala i december 2020. Då sker trädavverkning samt anläggning av den tillfälliga byggvägen. I januari drar arbetet med VA-ledningarna igång. Utbyggnaden beräknas vara klar våren 2021.

Varför utförs arbetet?

Yxstabacken ska, enligt plan, bli verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Det befintliga ledningsnätet i Yxstabacken byggs därför ut inför anslutningen till det kommunala VA-nätet. Förutom nybyggnation av VA-ledningar byggs även en pump­station för spillvatten.

Utförare

Arbetet utförs av NCC på uppdrag av Örebro kommun.

Kontaktpersoner

Ulrika Svensson, projektledare, 019-21 10 00

Jens Gärskog, byggledare, 019-21 10 00

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!