Agreliusvägen, begränsad framkomlighet vid förlängning av dagvattennätet

Karta över arbetsområde vid Agreliusvägen

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Vi bygger ut dagvattennätet på Agreliusvägen.

Påverkan på framkomligheten

Framkomligheten påverkas för biltrafiken där vi gräver, se kartan ovan. Boende kommer att nå sina garageuppfarter under arbetets gång, med några få undantagsfall när vi behöver gräva i vägen precis utanför tomten. Vi tar då kontakt med de boende som berörs.

Tidsplan

Vi börjar arbetet preliminärt i mitten av oktober och det förväntas pågå i ungefär två veckor.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Kontaktperson

Tomas Martinsson, gruppchef, 019-21 10 00

Senast uppdaterad: 8 oktober 2020
Publicerad: 8 oktober 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!