Nya VA-ledningar mellan Örebro och Glanshammar

Karta över arbetsområdet

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Varför utförs arbetet?

Fler områden på landsbygden ska kopplas på det kommunala VA-nätet. Vi bygger därför nya VA-ledningar från Örebro ut till Glanshammar. I arbetet ingår också att ansluta reningsverket och vattenverket i Glanshammar till de nya VA-ledningarna. Läs mer om detta arbete här.

Var utförs arbetet?

Vi bygger nya VA-ledningar i olika etapper från Skottvägen i Örebro, via den gamla cykelvägen mellan Glanshammar och infarten till Myrö samt Rinkaby till Glanshammar. Den externa entreprenören Tranab har i ett tidigare skede lagt ner VA-ledningar under vissa delar av den nya gång- och cykelvägen, vi ska lägga VA-ledningar under resterande etapper.

Påverkan på trafiken

Stora delar av arbetet sker på åkrar men framkomligheten påverkas när vi gräver på den gamla cykelvägen mellan Örebro och infarten till Myrö, samt vid busshållplatsen och infarten till Myrö när vi gräver där.

Tidplan

Arbetet påbörjas i september och förväntas pågå till sommaren 2021.

Pågående arbeten

Vi gräver på Kungsvägen, den gamla cykelvägen mellan Örebro och infarten till Myrö. Efter årsskiftet börjar vi gräva på sträckan i Rinkeby.

Utförare

Vatten och avlopp, Örebro kommun.

Kontaktpersoner

Mats Svensson, gruppchef, 019-21 10 00.

Ola Torstensson, projektledare, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!