Ölmbrovägen, begränsad framkomlighet vid byte av VA-ledningar

Karta över arbetsområdet

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Vi byter ut gamla VA-ledningar på Ölmbrovägen, se på kartan ovan.

Påverkan på framkomligheten

Framkomligheten påverkas för biltrafiken där vi gräver, se kartan ovan. Om du ska åka till Dyltavallen hänvisar vi er till att köra in på Ölmbrovägen norrifrån då vägen kommer att vara avstängd söderifrån under arbetets gång. Vi behöver gräva väldigt djupt på sina ställen vilket innebär att schaktet också måste vara bredare än normalt, därför kommer vägen att vara avstängd där vi gräver.

Boende kommer att nå sina garageuppfarter under arbetets gång, med några få undantagsfall när vi behöver gräva i vägen precis utanför tomten. Vi tar då kontakt med de boende som berörs.

Tidsplan

Preliminär uppstart för projektet är vecka 42 och arbetet på förväntas pågå i ungefär två månader.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Varför utförs arbetet?

Befintliga VA-ledningar är gamla och behöver bytas ut för att minska risken för framtida läckor. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med ledningsnätet.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet. Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola. Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp!

Kontaktpersoner

Mats Svensson, gruppchef, 019-21 10 00.
Karl-Johan Gustafsson, projektör, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!