Klippvägen, begränsad framkomlighet vid byte av VA-ledningar

Va-arbete på Klippvägen i Garphyttan

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Vi byter ut gamla VA-ledningar och bygger ut dagvattennätet på Klippvägen, se kartan ovan.

Påverkan på framkomligheten

Framkomligheten påverkas för biltrafiken där vi gräver, se kartan ovan. Boende kommer att nå sina garageuppfarter under arbetets gång, med några få undantagsfall när vi behöver gräva i vägen precis utanför tomten. Vi tar då kontakt med de boende som berörs.

Tidsplan

Preliminär uppstart för projektet är vecka 38 och arbetet förväntas pågå i ungefär två månader.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Varför utförs arbetet?

Befintliga VA-ledningar är gamla och behöver bytas ut för att minska risken för framtida läckor. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med ledningsnätet.

Kontaktpersoner

Mats Svensson, gruppchef, 019-21 10 00.
Ulrika Svensson, projektledare, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2020
Publicerad: 17 augusti 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!