Nya VA-ledningar grävs ner norr om Norra kyrko­gården och under riksväg 50

Karta va-ledningar grävs ner norr om Norra kyrkogården och under riksväg 50

Klicka på webbkartan för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Var utförs arbetet?

Vi gräver ner nya VA-ledningar norr om Norra kyrkogården i Bettorp. VA-ledningar grävs ner under gång- och cykelvägen utmed en sträcka av Kyrkogårdsvägen och under Kyrkogårdsvägen, riksväg 50 och Bettorpsgatan (se blå markering i kartan). Detta ingår som en deletapp i ett arbete där vi lägger nya VA-ledningar mellan Bettorp och Mellringerondellen, över Boglundsängen.

Påverkan på framkomligheten

  • Framkomligheten på riksväg 50 påverkas inte, då vi använder en metod som gör att vi inte behöver gräva upp vägen för att få de nya ledningarna på plats.
  • Gång- och cykeltrafiken utmed Kyrkogårdsvägen och Bettorpsgatan påverkas och leds förbi aktuellt arbetsområde. Följ skyltning på plats.
  • Framkomligheten för biltrafiken i området kan påverkas till viss del, följ skyltning på plats.

Tidplan

Arbetet påbörjas våren 2020 och förväntas bli färdigt hösten 2020.

Varför utförs arbetet?

Staden växer norrut samtidigt som nya områden på landsbygden ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Det gör att vi behöver nya, större ledningar. Detta kommer också att ge bättre vattenflöde och tryck i ledningarna norr om staden.

Avstängning av vattnet

Vi kan behöva stänga av vattnet vid enstaka tillfällen. Vi skickar ut sms-meddelande vid vattenavstängningar. Det går ut som sms till mobiltelefoner och som röstmeddelande till fasta telefoner. Om man har dolt eller hemligt nummer eller enbart har jobbmobil behöver man lägga in sitt telefonnummer i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar. Här kan du läsa om hur du gör för att kontrollera dina telefonnummer i SMS-tjänsten.

Kontaktpersoner

Peter Natanaelsson, projektledare, 070–210 99 78.

Göran Duberg, VA-ingenjör, 019–21 10 00.

Mats Svensson, gruppchef, 019–21 10 00.

Senast uppdaterad: 4 juni 2020
Publicerad: 4 juni 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!