Hertig Karls Allé, begränsad framkomlighet vid byte av gamla VA-ledningar

Vi byter ut gamla vatten- och dagvattenledningar på Hertig Karls Allé, mellan korsningarna med Tegelgatan och Västra Nobelgatan. Arbetet påbörjades i februari och beräknas vara klart i sommar. Framkomligheten i området påverkas under arbetets gång.

Karta över arbetsområdet vid Hertig Karls allé.

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Aktuellt i projektet

Söndag den 12 april byter vi etapp. Arbetet med att flytta till etapp 2 påbörjas på morgonen den 12 april och förväntas pågå fram till kvällen. Om du har möjlighet, välj gärna en annan väg under denna tid.

Område

Väster.

Var utförs arbetet?

På Hertig Karls Allé i båda körriktningar, mellan korsningarna med Tegelgatan och Västra Nobelgatan. Arbetet sker i fyra etapper för att underlätta för framkomligheten.

Varför utförs arbetet?

Befintliga VA-ledningar är gamla och behöver bytas ut för att minska risken för framtida läckor.

Preliminär tidsplan

Arbetet startade i februari och beräknas vara klart i sommar.

Så här påverkas framkomligheten

Trafiksignalerna vid korsningarna Hertig Karls allé/Ekergatan samt Hertig Karls allé/Karlsgatan släcks när trafiken börjar ledas om. Befintliga parkeringsplatser inne på gårdarna utmed Hertig Karls allé kommer att vara tillgängliga. Där det behövs kommer grönytor att grusas upp för att göra tillfälliga vägar in till parkeringarna. Det kommer att gå att komma in, men det kommer att vara lite trångt, så vi ber boende vara uppmärksamma när de kör in och ut. Framkomligheten påverkas olika utifrån arbetet i de olika etapperna, se ytterligare information nedan och följ skyltning på plats.

Det kommer att vara mycket arbetsmaterial och arbetsmaskiner i området som är inhägnat för att skapa en säker miljö för såväl passerande som personalen som utför arbetet.

Arbetet sker i etapper

Etapp 1

Etapp 1 är nu klar. Vi har bytt ut gamla vatten- och dagvattenledningar på den södergående sidan av Hertig Karls Allé mellan Tegelgatan och Hertig Karls plan.

Etapp 2

Karta över hur trafiken leds om under etapp 2

Vi byter ut gamla vatten- och dagvattenledningar på den norrgående sidan av Hertig Karls Alle mellan Tegelgatan och Hertig Karls plan, se karta.

Biltrafiken leds under denna etapp över till den södergående sidan av Hertig Karls Allé via en överfart.

Gående och cyklister kommer fram på den sidan där vi gräver. Cykelbanan på den södergående sidan sidan av Hertig Karls Allé är under denna period avstängd, då det är dubbelriktad trafik på den södergående sidan av Hertig Karls Allé. Trottoaren är öppen som vanligt.

Bussresenärer får en tillfällig busshållplats vid mittrefugen vid Karlaparken (som ersätter busshållplatsen Karlaparken). Vi gör även en grusväg i mittrefugen för påstigande och avstigande från bussen.

Arbetet med etapp 2 beräknas pågå i ungefär en månad.

Etapp 3

Vi byter ut gamla vatten- och dagvattenledningar på den södergående sidan av Hertig Karls Allé mellan Hertig Karls plan och Västra Nobelgatan, detaljerad karta kommer.

Under denna etapp ska vi även gräva i korsningen på Västra Nobelgatan under 1–2 nätter. Vi arbetar nattetid för att minska störningar för biltrafiken. Då kommer ett körfält vara öppet i varje korsning och flaggvakter hjälper till att styra trafiken.

Sedan fortsätter vi att gräva på Hertig Karls Allé. Då leder vi om biltrafiken över till den norrgående sidan av Hertig Karls Allé via en överfart.

Gående och cyklister kommer fram på den sidan vi gräver. Cykelbanan på den norrgående sidan av Hertig Karls Allé är under denna period avstängd, då det är dubbelriktad trafik på den norrgående sidan av Hertig Karls Allé. Trottoaren är öppen som vanligt.

Arbetet med etapp 3 beräknas pågå i ungefär en månad.

Etapp 4

Vi byter ut gamla vatten- och dagvattenledningar på den norrgående sidan av Hertig Karls Allé, mellan Hertig Karls plan och Västra Nobelgatan.

Biltrafiken leder vi under denna etapp över till den södergående sidan av Hertig Karls Allé via en överfart.

Gående och cyklister kommer fram på den sidan där vi gräver. Cykelbanan på den södergående sidan sidan av Hertig Karls Allé är under denna period avstängd, då det är dubbelriktad trafik på den södergående sidan av Hertig Karls Allé. Trottoaren är öppen som vanligt.

Arbetet med etapp 4 beräknas pågå i ungefär en månad.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet.

Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola. Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor.

Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp!

Återställning

När de nya ledningarna tagits i bruk ska återställning i området ske med asfalt med mera.

Kontaktpersoner

Mats Svensson, gruppchef, 019-21 10 00.

Lissbet Lundqvist, projektör, 019-21 10 00.


Senast uppdaterad: 7 april 2020
Publicerad: 23 januari 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?