Vitsippevägen och Solbergavägen, begränsad framkomlighet vid byggnation av VA-ledningar

Karta över arbetsområde Vitsippevägen och Solvergavägen.

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Vi bygger ut det befintliga ledningsnätet på Vitsippevägen och Solbergavägen, så att nya fastigheter kan anslutas till det kommunala VA-nätet.

Område

Vintrosa

Påverkan på framkomligheten

Vägen kommer att vara helt avstängd där vi gräver, därför kommer framkomligheten vara begränsad under arbetets gång. Till exempel så kommer korsningen Vitsippevägen-Solbergavägen att vara avstängd när vi gräver där. Vi rekommenderar därför att boende i Solberga då tar en annan väg in till Vintrosa.

Tidsplan

Arbetet påbörjas i januari och förväntas pågå i ungefär två månader.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet. Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola. Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp!

Kontaktperson

Tomas Martinsson, gruppchef, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 13 januari 2020
Publicerad: 13 januari 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?