Banvallsgatan och Trumstensvägen, byte av VA-ledningar och renovering av brunnar

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Arbetet med att byta ut gamla VA-ledningar och infodra de kvarstående ledningarna är nu slutfört. Det som återstår är renovering av brunnar som NCC ska utföras under våren 2021.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vatten­avstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Varför utförs arbetet?

Befintliga VA-ledningar är gamla och behöver bytas ut för att minska risken för framtida läckor. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med ledningsnätet.

Kontaktpersoner

Lissbet Lundqvist, projektör, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!