Banvallsgatan och Trumstensvägen, begränsad fram­komlighet vid byte av VA-ledningar

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Arbetet med att byta ut gamla VA-ledningar är nästan slutfört och NCC är nu på plats för att infodra de ledningar som kvarstår. Efter sommaren kommer de även att renovera brunnar.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vatten­avstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Varför utförs arbetet?

Befintliga VA-ledningar är gamla och behöver bytas ut för att minska risken för framtida läckor. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med ledningsnätet.

Kontaktpersoner

Lissbet Lundqvist, projektör, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 20 maj 2020
Publicerad: 10 december 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?