Banvallsgatan och Trumstensvägen, begränsad fram­komlighet vid byte av VA-ledningar

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Vi byter ut gamla VA-ledningar på Banvallsgatan och en liten del av Trumstensvägen i Hidingsta samt på en liten bit på ett gärde, se på kartan ovan.

Påverkan på framkomligheten

Framkomligheten påverkas för biltrafiken där vi gräver. Vi kommer att bygga en provisorisk väg för att underlätta framkomligheten när vi gräver på Banvallsgatan då det är en återvändsgata, se kartan ovan.

Tidsplan

Arbetet påbörjas preliminärt i januari och förväntas pågå i ungefär två månader.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vatten­avstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Varför utförs arbetet?

Befintliga VA-ledningar är gamla och behöver bytas ut för att minska risken för framtida läckor. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med ledningsnätet.

Kontaktpersoner

Mats Svensson, gruppchef, 019-21 10 00.
Lissbet Lundqvist, projektör, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 10 december 2019
Publicerad: 10 december 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?