Norrvägen i Garphyttan, begränsad framkomlighet vid VA-arbete

Kartbild över VA-arbete på Norrvägen i Garphyttan.

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Garphyttan

Vad utför vi för gatuarbete?

Vi bygger ut det befintliga ledningsnätet på Norrvägen, så att nyavstyckade fastigheter längs vägen kan anslutas till det kommunala VA-nätet.

Påverkan på framkomligheten

Utfarten i korsningen Norrvägen/Slätåsvägen kan inte trafikeras under arbetstiden. Trafiken in i området hänvisas istället via Nygatan. Följ skyltning på plats. När VA-arbetet är färdigställt tar vägföreningen vid för återställning av vägen.

Tidplan

Arbetet påbörjas i december och tar ungefär tre veckor.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet. Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola. Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp!

Vem utför arbetet?

Arbetet utförs av NCC på uppdrag av Vatten och avlopp, Örebro kommun.

Kontaktperson

Ulrika Svensson, projektledare, 019-21 10 00

Senast uppdaterad: 26 november 2019
Publicerad: 26 november 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?