Åsbyvägen, begränsad framkomlighet vid byte av VA-ledningar

Kartbild över VA-arbete Åsbyvägen

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Vi byter ut gamla VA-ledningar på två sträckor på Åsbyvägen. Arbetet är en del av ett förnyelseprojekt som berör flera gator i Lillån och detta är det sista grävarbetet.

Påverkan på framkomligheten

Framkomligheten påverkas för biltrafiken där vi gräver. Boende kommer att nå sina garageuppfarter under arbetets gång, med några få undantagsfall när vi behöver gräva i vägen precis utanför tomten. Vi tar då en direktkontakt med de boende.

Tidsplan

Arbetet påbörjas preliminärt i början av november och förväntas pågå i ungefär åtta veckor.

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Varför utförs arbetet?

Befintliga VA-ledningar är gamla och behöver bytas ut för att minska risken för framtida läckor. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med ledningsnätet.

Kontaktpersoner

Mats Svensson, gruppchef, 019-21 10 00.
Lissbet Lundqvist, projektör, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2019
Publicerad: 25 oktober 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?